Jak zapewnić obsługę informatyczną firm

Osbługa informatyczna firm korzyści dla średnich firm.
Osbługa informatyczna firm czy i kiedy jest konieczna usługa informatyczna dla firm?

Wsparcie dla oprogramowania dla przedsiębiorstw od niezależnej strony trzeciej jest często bardziej responsywne, dokładne i spersonalizowane niż wsparcie od producenta oprogramowania. Rimini Street, na przykład, przekształciło doświadczenie wsparcia klienta poprzez zbudowanie globalnego zespołu inżynierów-ekspertów ze średnim 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Są oni w stanie odpowiedzieć na zapytania w ciągu kilku minut i zapewnić kompleksowe usługi wsparcia, począwszy od bezpieczeństwa, poprzez poprawki błędów, aż po interoperacyjność pomiędzy stosami technologicznymi.

Wsparcie oprogramowania dla przedsiębiorstw z ulicy Rimini

Rimini Street oferuje wielokrotnie nagradzane rozwiązanie wsparcia dla oprogramowania dla przedsiębiorstw. Ich usługi wsparcia obejmują niestandardowe wsparcie kodu, wsparcie wydajności i wsparcie interoperacyjności. Ich usługi wsparcia są również wspierane przez rygorystyczne zobowiązanie dotyczące poziomu usług. Ocena zadowolenia klientów wynosi 4,8/5. Wszystkie te korzyści są zawarte w miesięcznej opłacie za wsparcie – co stanowi połowę tego, co organizacje normalnie płacą za roczną subskrypcję wsparcia od SAP lub Oracle.

Wraz z szybkim rozwojem technologii, agencje rządowe są pod presją aktualizacji swoich systemów technologicznych. Mając to na uwadze, wdrażają hybrydowe strategie IT, które budują nowe rozwiązania wokół istniejących systemów oprogramowania dla przedsiębiorstw, jednocześnie maksymalizując ich wartość. W rezultacie klienci rządowi Rimini Street cieszą się spokojem ducha, jaki daje stabilna platforma podstawowa, i mogą wykorzystać oszczędności wynikające z niezależnego wsparcia firm trzecich w celu przyjęcia nowych technologii.

Rimini Street jest globalnym dostawcą wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jej produkty wsparcia oprogramowania zastępują i rozszerzają produkty wsparcia oferowane przez dostawców oprogramowania dla przedsiębiorstw. Pozwala to klientom zachować zgodność z przepisami i zwiększyć wydajność. Pomagają one również klientom przeznaczyć ograniczone zasoby IT na inne krytyczne priorytety, takie jak inwestycje. Kompleksowe usługi wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw obejmują szeroki zakres dostawców oprogramowania dla przedsiębiorstw, linii produktów i rodzin produktów.

Firma zapewnia również zunifikowane wsparcie dla baz danych open source. Posiada globalną bazę klientów, z klientami w Hongkongu, Indiach, Indonezji, Malezji, Nowej Zelandii i Korei Południowej. Dodatkowo Rimini Street obsługuje wiele platform oprogramowania open source, w tym MySQL, PostgreSQL.

Przemysł komunikacyjny jest szybko rozwijający się, z eksplozją danych i nowych technologii. Wsparcie oprogramowania dla przedsiębiorstw Rimini Street jest zaprojektowane tak, aby wspierać te zmiany z doskonałością usług i zmniejszeniem całkowitych kosztów wsparcia. Poprzez zapewnienie wsparcia 24x7x365, inżynierowie Rimini Street pomogli wiodącym globalnym firmom komunikacyjnym znacznie zmniejszyć ich całkowite koszty wsparcia.

Rimini Street pomogło University of Technology Sydney w migracji swoich systemów informatycznych i platform technologicznych do firmy. Przejście to usprawniło ich działania i skróciło czas oczekiwania na wnioski o wsparcie. Dodatkowo, zwiększyła się jakość usług w ich systemie Oracle. Dzięki wykorzystaniu wsparcia Rimini Street w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw, UTS mógł przekierować swoje zasoby IT na bardziej strategiczne inicjatywy cyfrowe.

Rimini Street jest w stanie zaoszczędzić klientom do 50% na rocznych opłatach za wsparcie ERP. Oszczędności te umożliwiają klientom przesunięcie oszczędności na nowe inicjatywy, takie jak innowacje i wzrost. Dodatkowo, mogą oni rozszerzyć swoje obecne wydania ERP i zmniejszyć zakłócenia. Tak więc, jeśli myślisz o przedłużeniu umowy wsparcia ERP, rozważ współpracę z Rimini Street.

Obsługa redundancji

Dla firm stojących w obliczu zwolnień, kompleksowe wsparcie w zakresie zwolnień jest niezbędnym krokiem w kierunku redukcji kosztów, zakończenia procesu zwolnień bez zakłóceń i przedstawienia pozytywnego wizerunku wśród grup interesariuszy. Pomoc specjalistów z dziedziny HR może zapewnić, że zwalniani pracownicy będą traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem. Jednak przy wyborze osób, które powinny otrzymać takie wsparcie, pracodawcy muszą wziąć pod uwagę wszystkie wymogi prawne i obowiązki pracowników, których to wsparcie dotyczy.

Po pierwsze, proces zwolnień powinien podzielić pracowników na kategorie stanowisk lub grupy. Pule te powinny zawierać pracowników o podobnych umiejętnościach i wykształceniu. Pomaga to w identyfikacji właściwych pracowników do wolnych ról. W wielu przypadkach pracownicy ci mogą zastąpić swoje poprzednie role przy minimalnym lub żadnym szkoleniu. Ponadto, im mniejsza pula stanowisk, tym łatwiej będzie pracodawcom dotrzeć do konkretnych pracowników.

Jeśli liczba pracowników, których dotyczy zwolnienie jest niewielka (mniej niż 20), nadal zaleca się przeprowadzenie pełnego procesu konsultacji. Trybunały poparły tę praktykę nawet w przypadku mniejszych organizacji. Mniejsze firmy znacznie bardziej odczują skutki sześciu lub siedmiu zwolnień niż duża organizacja, w której zwolnienie dotyczy 100 pracowników. W rezultacie, jeśli firma nie zapewni odpowiedniego wsparcia, ucierpi morale i motywacja pracowników.

Po spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym zwolnień pracodawca powinien podjąć działania następcze w formie pisemnej, aby upewnić się, że wszystkie obawy pracowników zostały wysłuchane. W przypadku otrzymania nowych sugestii lub uwag pracodawca powinien zaprosić pracowników na ostateczne spotkanie konsultacyjne. Jeśli pracownik nie kwalifikuje się do otrzymania odprawy, pracodawca powinien zgłosić zwolnienie do Insolvency Service, który może udzielić wsparcia w celu wypłacenia wynagrodzenia pracownikom dotkniętym zwolnieniami.

Wraz z postępem technologicznym przedsiębiorstwa mogą usprawnić swoje działania i wyeliminować potrzebę zatrudniania niektórych pracowników. Na przykład, firma produkcyjna wykorzystująca uczenie maszynowe może odkryć, że niektórzy z jej pracowników nie są już potrzebni. Ponadto, firmy mogą korzystać z systemów zarządzania komunikacją, które automatyzują odpowiedzi na formularze klientów i zapytania z wywiadów. Systemy te są niezbędne, aby pomóc firmom podejmować właściwe decyzje i unikać zwolnień.

Proces zwolnień powinien zawsze opierać się na wielu perspektywach, takich jak potrzeby różnych działów. Można to zrobić poprzez włączenie menedżerów biznesowych, liderów zespołów i przedstawicieli różnych działów firmy. Ważna jest również komunikacja z pracownikami, aby upewnić się, że rozumieją oni kierunek biznesowy firmy. Podczas gdy firma przechodzi proces zwolnień, kluczowe jest utrzymanie zaufania i morale, zapewniając w ten sposób jak najłagodniejsze przejście dla dotkniętych pracowników.

Wysokość odprawy zależy od długości okresu zatrudnienia pracownika w firmie oraz jego wieku. Jeśli pracownik nie ukończył 22 roku życia, otrzyma pół tygodniowego wynagrodzenia za każdy rok pracy. Dla pracowników w wieku od 22 do 41 lat cena wyniesie półtora tygodnia wynagrodzenia.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte